Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy

W ramach zespołów rewalidacyjno – wychowawczych bezpłatną opieką otoczone są dzieci od 3 do 25 roku życia posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych lub indywidualnych. Zajęcia zespołowe odbywają się małych 2- 4 osobowych grupach.

Dla każdego podopiecznego w oparciu o całościową diagnozę opracowywany jest Indywidualny Program Terapeutyczny w ramach którego realizowane są zajęcia: rewalidacyjne, rehabilitacyjne, logopedyczne, psychologiczne oraz inne terapeutyczne formy realizowane na terenie placówki (m. in. hipoterapia, dogoterapia, Tobi eyetracking – komunikator wzrokowy, muzykoterapia, terapia dźwiękiem itp). Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

Minimalny wymiar zajęć wynosi:

  1. 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie – w przypadku zajęć zespołowych;
  2. 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie – w przypadku zajęć indywidualnych.

W oparciu o program prowadzone są zajęcia które obejmują:

StowarzyszenieStowarzyszenie Błękitne Anioły
Błękitne Anioły
"Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka."
Jan Paweł II
Promyk na Facebook'u Zaloguj się do Dzień Smyka