Poradnia

Promyk” Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chrzanowie posiada wpis do ewidencji placówek oświatowych.

Nasza placówka ukierunkowana jest przede wszystkim na pomoc niesioną w zakresie kompleksowej diagnostyki i terapii dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i zapewnienie wsparcia merytorycznego i terapeutycznego ich rodzinom.

Naszym głównym zadaniem jest jak najwcześniejsza diagnostyka i pomoc terapeutyczna w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od 0 do czasu podjęcia nauki szkolnej. Prowadzimy kompleksową diagnostykę psychopedagogiczną oraz pomagamy w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do złożenia wniosków o orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadzimy diagnostykę i terapię: według profilu psychoedukacyjnego, pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną, diagnostykę zaburzeń integracji sensorycznej, diagnostykę w zakresie neurofeedbacku (EEG- Biofeedback). Więcej informacji w zakładce Wczesne Wspomaganie Rozwoju.

Wydajemy opinie:

W ramach proponowanych form terapii dla dzieci jak również osób dorosłych znajdują się:

Prowadzimy diagnozę w zakresie:

 

StowarzyszenieStowarzyszenie Błękitne Anioły
Błękitne Anioły
"Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka."
Jan Paweł II
Promyk na Facebook'u Zaloguj się do Dzień Smyka