Terapeutyczne przedszkole

 

Zdjęcie dziecka bawiącego się na torze świetlno-dźwiękowym

Nasza placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 2,5 – 8 roku życia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w szczególnych przypadkach dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju bez orzeczenia.
W szczególności zapraszamy wszystkie dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wadami genetycznymi i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Rekrutacja do terapeutycznego  przedszkola trwa cały rok.
Posiadamy wpis do ewidencji placówek oświatowych i działamy w oparciu o ustawę o systemie oświaty.
Statut Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola Promyk w Chrzanowie: STATUT

Zajęcia w naszym terapeutycznym przedszkolu prowadzone są od 7:30 – 15:00.
W ramach podstawy programowej dziecko uczestniczy w intensywnym kompleksowym programie terapeutyczno – edukacyjnym, który jest indywidualnie ustalany dla każdego dziecka.

Praca w naszym przedszkolu odbywa się w małych grupach (4-6 osób) oraz indywidualnie. Prowadzona jest przez specjalistów/terapeutów w salach z bogatym wyposażeniem terapeutycznym. Nasze sale swoim wystrojem przystosowane są do pracy z dziećmi z problemami koncentracji. Ściany, umeblowanie i wyposażenie sal, są dobrane w jasnych jednokolorowych barwach, by dodatkowo nie rozpraszać podczas pracy i stworzyć wysoki komfort pracy dla każdego dziecka.

W naszej pracy wykorzystujemy holistyczne podejście terapeutyczne poprzez wzajemne uzupełnianie się różnych metod stymulacji i terapii m.in.:

Nasi podopieczni uczestniczą regularnie w następujących zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych:

Prowadzimy również wczesne wspomaganie rozwoju dla wszystkich dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Zajmujemy się kompleksową diagnostyką psychopedagogiczną szczególnie w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych. W celu zapisu dziecka do naszego Terapeutycznego Przedszkola należy wypełnić kartę zapisu dziecka, wysłać na adres mailowy: biuro@terapiapromyk.pl lub dostarczyć osobiście do placówki wraz z innymi wymaganymi dokumentami oraz uiścić jednorazową opłatę wpisową.

W cenie czesnego zapewniamy:

Dane do wpłat:
Promyk Niepubliczne Terapeutyczne Przedszkole w Chrzanowie
ul. Świętokrzyska 33
32-500 Chrzanów
Nr konta bankowego:
Alior Bank 80 2490 0005 0000 4530 3973 4595
Prosimy o dopisanie w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz rodzaj opłaty i miesiąc, którego opłata dotyczy.
Istnieje możliwość finansowania pobytu i zajęć dziecka w naszym przedszkolu przez fundacje, stowarzyszenia czy inne podmioty, na podstawie wystawionej przez nas faktury.

StowarzyszenieStowarzyszenie Błękitne Anioły
Błękitne Anioły
"Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka."
Jan Paweł II
Promyk na Facebook'u Zaloguj się do Dzień Smyka