Neurofeedback

Neurofeedback (EEG – Biofeedback) jest metodą terapeutyczną umożliwiającą trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności, poprzez poprawę czynności bioelektrycznej mózgu. Neurofeedback (EEG-Biofeedback) wykorzystuje mechanizm biologicznego sprzężenia zwrotnego. Sprzężenie zwrotne oznacza możliwość modyfikowania procesu fizjologicznego i nadawania mu pożądanego kierunku, poprzez podawanie bezpośrednich informacji zwrotnych dotyczących parametrów tego procesu. Dzięki treningowi (EEG- Biofeedback) możemy się nauczyć panowania i kontroli nad poszczególnymi funkcjami organizmu, kierowanymi przez autonomiczny układ nerwowy.

Cel treningów Neurofeedback (EEG – Biofeedback)

Celem treningu neurofeedbacku (EEG – Biofeedback) jest osiągnięcie takiego stanu pracy mózgu, aby wytworzyć utrwalony wzorzec reagowania. Treningi EEG- Biofeedback mają służyć takiej optymalizacji pracy mózgu, aby osoba trenująca potrafiła przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji.

Pacjent podczas treningu EEG – Biofeedback zasiada w wygodnym fotelu przed ekranem. Na głowie i uszach ma zamocowane elektrody, przez które odczytywany i komputerowo analizowany jest zapis EEG. Terapeuta podczas treningu Neurofeedbacku (EEG – Biofeedback) na swoim monitorze ma wyświetlany zapis fal mózgowych, których poszczególne parametry są przez niego tak dostrajane, by zastymulować powstanie nowych korzystnych wzorców lub wyhamować te które są niewłaściwe. Pacjent kontroluje przebieg akcji wyświetlanej na swoim monitorze wyłącznie poprzez swoje myśli. Jeżeli udaje mu się osiągnąć cel wyznaczony przez terapeutę akcja gry przebiega poprawnie (np. rakieta leci prosto, wszystkie jej silniki pracują i palą się z taką samą siłą). W sytuacji gdy nie zostają spełnione wymagania określone przez terapeutę i np. poziom koncentracji spada oraz wzrasta napięci mięśniowe, pacjent dostaje informację zwrotną na swoim ekranie (np. rakieta zbacza w bok, gasną niektóre silniki, rakieta zwalnia).

Nowoczesne oprogramowania i głowice wykorzystywane do treningów Neurofeedback (EEG – Biofeedback) stwarzają nieograniczone możliwości tworzenia nowych plansz stymulacyjnych dostosowanych indywidualnie do upodobań i potrzeb pacjentów. Dzięki temu terapia nigdy się nie nudzi, a treningi mogą zostać wzbogacone o dodatkowe elementy (np. czytania, słuchania muzyki, oglądania filmów, diagnozę profilu reakcji na stres itp.).

Dzicko podączone do EEG - Biofeedback

W naszym gabinecie podczas treningu Neurofeedback (EEG – Biofeedback) monitorowany jest również na bieżąco puls pacjenta, jego wysycenie tlenem i praca serca, co jest źródłem wielu cennych informacji na temat przebiegu prowadzonego procesu terapeutycznego i wskazówek do dalszej pracy.

 

Wskazania

Spektrum wskazań do uczestnictwa w treningach neurofeedbacku (EEG-Biofeedback) jest bardzo szerokie. Mogą z niego skorzystać osoby zdrowe chcące poprawić efektywność pracy swojego mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osoby z różnymi schorzeniami OUN, chorobami narządowymi lub zaburzeniami psychosomatycznymi. Dobrze sprawdza się również podczas terapii dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi.

 1. Osoby zdrowe:
  • uczniowie;
  • studenci;
  • sportowcy;
  • artyści;
  • menadżerowie;
  • kadra kierownicza;
 2. Osoby chore:
  • ADD – zaburzenia koncentracji uwagi;
  • ADHD – nadpobudliwość psycho – ruchowa;Zestaw do treningu neurofeedbacku
  • autyzm;
  • problemy szkolne u dzieci;
  • agresja;
  • niepokój psychoruchowy;
  • padaczka;
  • zaburzenia samooceny;
  • zaburzenia snu;
  • jąkanie;
  • nerwice;
  • zaburzenia mowy;
  • uszkodzenia pourazowe mózgu;
  • zaburzenia pamięci;
  • uzależnienia;
  • anoreksja/bulimia;
  • psychozy;
  • schizofrenia;
  • ból przewlekły;
  • stres;
  • lęki;
  • moczenie nocne;
  • bezdech;
  • parkinsonizm;
  • stwardnienie rozsiane itp.

Pierwsza wizyta

Podczas pierwszego spotkania przeprowadzany jest wywiad rozpoznawczy i zbierane są wszystkie potrzebne informacje do opracowania planu terapii. Wykonywane jest również badanie mini QEEG – które polega na zebraniu zapisów bazowych poszczególnych fal mózgowych z różnych punktów na głowie. Wykonujemy wstępne badania QEEG w 11 punktach, analizujemy w oparciu o opracowane normy i uzyskane informacje i na ich podstawie opracowujemy wytyczne do prowadzenia treningów.

Coraz częściej w planowaniu kompleksowej terapii Neurofeedback (EEG – Biofeedback) uczestniczy też lekarz (neurolog u którego pacjent się leczy niezależnie od podejmowanej u nas terapii); przekazując nam wskazania do sesji treningowych wynikające z badania EEG. Wymiana informacji wpływa korzystnie na efektywność i kompleksowość prowadzonych wspólnych działań.

Dodatkowym elementem prowadzonych u nas sesji są elementy aromaterapii stosowanej podczas treningów Neurofeedback (EEG – Biofeedback). W zależności od potrzeb i problemów pacjenta dobierane są odpowiednie olejki terapeutyczne (więcej informacji w zakładce aromaterapia), które są wycierane przed rozpoczęciem sesji – najczęściej w kark i skronie osoby trenującej lub dyfuzowane podczas treningu poprzez ultradźwiękowy dyfuzor.

StowarzyszenieStowarzyszenie Błękitne Anioły
Błękitne Anioły
"Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka."
Jan Paweł II
Promyk na Facebook'u Zaloguj się do Dzień Smyka