Zapytania Ofertowe

 

Logo Funduszy Eurpejskich - Program Regionalny

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa urządzeń do terapii metodą według A.Tomatisa
 w ramach projektu pn. Promyk – aktywne przedszkole terapeutyczne bez barier.”,  nr wniosku RPMP.10.01.02-12-0124/17 współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1149709

 

  1. Formularz ofertowy
  2. Oświadczenie o braku powiązań
  3. Projekt umowy
  4. Zapytanie ofertowe – Tomatis

 

 

StowarzyszenieStowarzyszenie Błękitne Anioły
Błękitne Anioły
"Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka."
Jan Paweł II
Promyk na Facebook'u Zaloguj się do Dzień Smyka