Ogłoszenie wyników

Logo Funduszy Eurpejskich - Program Regionalny

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA na zakup i dostawa urządzeń do terapii metodą według A.Tomatisa
 w ramach projektu pn. Promyk – aktywne przedszkole terapeutyczne bez barier.”,  nr wniosku RPMP.10.01.02-12-0124/17 współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

1.Protokół z postępowania Tomatis 2

 

 

StowarzyszenieStowarzyszenie Błękitne Anioły
Błękitne Anioły
"Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka."
Jan Paweł II
Promyk na Facebook'u Zaloguj się do Dzień Smyka