Nabór do Klubiku Dziecięcego

Integracyjny Klubik Dziecięcy

 

Ogłasza nabór na wolne miejsca w klubiku w ramach projektu unijnego Projekt realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „Promyczki w klubiku szansą na aktywność zawodową rodziców i opiekunów”.

Utworzono 12 nowych miejsc opieki i terapii dzieci od 1 do lat 3, w tym również niepełnosprawnych (z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z spektrum autyzmu oraz wadami genetycznymi i opóźnieniami w rozwoju). Grupę docelową stanowią rodzice i opiekunowie: na urlopie wychowawczym, bierni zawodowo, bezrobotni, nie pracujący chcący powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim.

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: 733-400-299

 

StowarzyszenieStowarzyszenie Błękitne Anioły
Błękitne Anioły
"Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka."
Jan Paweł II
Promyk na Facebook'u Zaloguj się do Dzień Smyka